H χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Σουηδίας στο Φανάρι

Loading...


Σήμερα, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροτόνησε σε Επίσκοπο τον Θεοφιλ. Εψηφισμένο Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ο οποίος υπήρξε κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Φανάρι…

Το απόγευμα της Δευτέρας, 19ης Μαΐου, ο Πατριάρχης επέστρεψεν εκ του εις Γερμανίαν ταξιδίου Αυτού, υπαντηθείς εν τω αεροδρομίω της Πόλεως υπό του Σεβ. Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων ενδόξων ισαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της εορτής, την Τρίτην, 20ην Μαΐου.

Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Ιεράρχαι Αμερικής κ. Δημήτριος, Ζάμπιας και Μαλάουι κ. Ιωακείμ, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. Εψηφισμένος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ειρηναίος Χατζηευφραιμίδης, εκ Φλωρίνης, επικεφαλής ομίλου προσκυνητών, άλλοι Κληρικοί εκ του εξωτερικού, η Ελλογιμ. κ. Αναστασία Σαλή-Παπασαλή, Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου, όμιλος προσκυνητών εκ Γερμανίας και πιστοί εντεύθεν. 

Μετά την απόλυσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προιστάμενος της Περιφερείας Σταυροδρομίου, και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις. 

Η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα
Την Τετάρτην, 21ην Μαΐου, εορτήν των Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και ισαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Π. Πατριαρχώ Ναώ καθ̉ ην ετέλεσε την εις Αρχιερέα χειροτονίαν του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, μέχρι τούδε Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης.

Μετ̉ Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Ιεράρχαι Αμερικής κ. Δημήτριος Ζάμπιας και Μαλάουι κ. Ιωακείμ, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και Ιόππης κ. Δαμασκηνός. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος και Μωκησσού κ. Δημήτριος, Κληρικοί εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εξοχ. κ. Janis Bjørn Kanavis, Πρέσβυς της Νορβηγίας εν Αγκύρα, ο Εντιμ. κ. Charles F. Hunter, Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. ενταύθα, η Ευγεν. κ. Κωνσταντίνα Κολυδά, αυταδέλφη του νέου Αρχιερέως, και λοιποί οικείοι αυτού, ως και προσκυνηταί εκ του εξωτερικού. 

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ανελθών εις τον Θρόνον, ετέλεσε την Απόλυσιν και διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον δεχθείς τας ευχάς και τα συγχαρητήρια των οικείων και συγγενών αυτού, ως και των προσελθόντων πιστών. 

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Αιθούση του Θρόνου καθ’ ην ωμίλησαν ο νεοχειροτονηθείς Αρχιερεύς, εκφράσας την βαθείαν ευγνωμοσύνην αυτού προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, και την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, διά την προσγενομένην αυτώ τιμήν, καθώς και την αφοσίωσίν του προς τον σεπτόν Θρόνον, ο Πατριάρχης, συγχαρείς τω νέω Αρχιερεί της Μητρός Εκκλησίας, και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό του νέου Μητροπολίτου επίσημον γεύμα εν τω εστιατορίω Sur Balık.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν: 
– Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον υπό του Ιερολ. Αρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου. 
– Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Μωκησσού κ. Δημήτριον, εκ Σικάγου. 
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Μπάρμπαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης. 
– Τούς Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον Τσικάκην, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Κωνσταντίνον Διακρούσην, Ταμίαν αυτών, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Γραμματέως, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών. 
 
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Μητροπολίτου Ελασσώνος κυρού Βασιλείου, εκ του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Ελασσώνος, την Δευτέραν, 19ην τρ.μ.. 
 
– Εξεπροσωπήθη ωσαύτως υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, την Τετάρτην, 21ην Μαΐου. Το απόγευμα της ιδίας, ο Παναγιώτατος, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, επεσκέψατο κατ’οίκον τον ως άνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην και ηυχήθη αυτώ τα εικότα. 
 
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
– Την εξόδιον ακολουθίαν του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελοπούλου, εκ του εν Αθήναις Ι. Ναού Αγίας Ειρήνης Αιόλου, την Τετάρτην, 21ην ιδίου. 

– Την δοθείσαν δεξίωσιν, επί τη αναχωρήσει του Εξοχ. κ. Cristοbal González-Aller, Πρέσβεως της Ισπανίας εν Αγκύρα, εν τη εν Βαθυρρύακι Πρεσβευτική κατοικία, αυθημερόν.