Εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Φανάρι – Οι ευχές στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Loading...


Τελέστηκε σήμερα το πρωί Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος στο Σταυροδρόμι, χορορτατούντος του . Πολλοί Ιεράρχες έδωσαν το παρών και μεταξύ αυτών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος που δέχθηκε τις ευχές του Παναγιωτάτου.

Η ανακοίνωση του αναφέρει:

«Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εις τον πανηγυρίσαντα Ι. Ναόν της Αγίας Τριάδος της μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, 17ην Ιουνίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Αμβρόσιος.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Ιεράρχαι κ. Αλέξιος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, η Ευγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, Καθηγηταί και μαθηταί του Ζωγραφείου Λυκείου και της Ζαππείου Σχολής και προσκυνηταί εκ του εξωτερικού και της Πόλεως.

Μετά την απόλυσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προιστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής αυτής, εκθέσας τας δραστηριότητας και την συμβολήν αυτής εις την Ομογενειακήν Εκπαίδευσιν, και ο Πατριάρχης, Όστις, αφού καλωσώρισεν όλως ιδιαιτέρως τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομάδος «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» και της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου «ΑΤΛΑΣ», ηυχήθη κατευόδιον εις τον μετά δύο ημέρας αναχωρούντα διά τον Νέον Κόσμον διά να ενθρονισθή Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κ. Ελπιδοφόρον, συνοδευόμενον, εκ μέρους της εκείσε Ι. Επαρχιακής Συνόδου, υπό του αγίου Ατλάντας, ενώ εξήρε τας πρωτοποριακάς πρωτοβουλίας του αγίου Ιωαννίνων, αντιφωνήσαντος καταλλήλως, προς διαποίμανσιν του ποιμνίου του, ως και την αδιάπτωτον αφοσίωσιν και τον πηγαίον σεβασμόν του προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλείω χώρω του Ι. Ναού».tilegrafima.gr