Ο Οικ. Πατριάρχης χοροστάτησε στους Αγίους Αποστόλους της κοινότητος Φερίκιοϊ

Loading...


Επί τη εορτή της Συνάξεως των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων, o Oικ. Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ι. Ναώ της Κοινότητος Φερίκιοι, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, την Τρίτην, 30ην Ιουνίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Εκκλησιάσθησαν όμιλος προσκυνητών εκ του Πολιτιστικού Σωματείου ελληνικών παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου «Ελληνική Παράδοσις» και πιστοί εντεύθεν.
Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου αμέσου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, διατελέσαντος Προισταμένου της Κοινότητος, ως και άλλων διακονησάντων εν τω Ι. Ναώ Αρχιερέων και Ιερέων.

Εν συνεχεία ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις την οικουμενικήν διάστασιν του έργου και του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων και εις την σημερινήν κατάστασιν των εν Μέση Ανατολή χριστιανών.

Κατά την εν τη αιθούση του ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθείσαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης, Άρχων Έξαρχος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και η Ευγεν. κ. Ελένη Νιώτη, εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος. Τα μέλη του ως άνω εξ Ελλάδος Σωματείου εξετέλεσαν πρόγραμμα παραδοσιακών χορών.
* * *
Το εσπέρας της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετέβη εις το Ι. Αγίασμα των Αγίων Αποστόλων της Κοινότητος Βεβεκίου και εχοροστάτησε κατά την Ι. Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος εις τους Αγίους ενδόξους και πανευφήμους Δώδεκα Αποστόλους, επί τη Συνάξει αυτών.
* * *

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τοις ονομαστηρίοις του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, την Τρίτην, 30ην Ιουνίου.
Καταλλήλως δε, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Όλγας Κ. Χρηστίδου, εκ του Ι. Κοιμητηριακού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου Παλαιού Φαλήρου, την Τρίτην, 30ην Ιουνίου.
* * *
Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τούς Οσιωτ. Ιερομονάχους Νικόδημον Λαυριώτην και Αντώνιον Ιβηρίτην, Μοναχόν Νικόδημον Αγιοπαυλίτην και Ιερομόναχον Γαβριήλ Εσφιγμενίτην, εκ μέρους της Ι. Κοινότητος του Αγίου Όρους.
– Τον Εξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ε. τ., εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζήν, εντεύθεν, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Την Ευγεν. κ. Ευστρατίαν Κίρκα, εντεύθεν. Ετικέτες