Επιστολή – Διαμαρτυρία προς τον Υπ. Παιδείας για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

Loading...


Επιστολή απέστηλε η ενορία Αγίου Νικολάου Πευκακιών Αθηνών προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο σχετικά με τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά. 

Η ενορία κάλεσε όλους τους Ορθόδοξους να την προσυπογράψουν. Διαβάστε την επιστολή: 

Κατόπιν των ενεργειών του εκλεκτού επιστήμονος Θεολόγου Δρ. Λέοντος Μπράνγκ και του Περιοδικού μας, οι οποίες παρ’ ότι ήσαν καίριες, έπεσαν εις «ώτα μη ακουόντων», η Ενορία μας απο­φάσισε να απευθύνη ανοικτή επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Παιδείας και καλεί τον Ορθόδοξο λαό μας να την προσυπογράψη.

Όσοι, λοιπόν, από τους αναγνώστες μας επιθυμείτε να συμπεριληφθή η υπογραφή σας στο κατωτέρω κείμενο, έχετε την δυνατότητα να το πράξετε είτε στον Ιερό Ναό μας, είτε στην Πνευματική Εστία ΥΠΑΚΟΗ,Μαυρομιχάλη 96, είτε μέσω e-mail: vasvolou@otenet.gr, γράφοντες το ονοματεπώνυμόν σας, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητος ή διαβα­τηρίου και, αν θέλετε, δηλαδή εντελώς προαιρετικά, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Επιστολή – Διαμαρτυρία
προς τον Υπουργό Παιδείας, διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Οι υπογραφόμενοι Έλληνες πολίτες θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την άνιση μεταχείριση της μεγάλης πλειοψηφίας των Ορθο­δόξων μαθητών της χώρας μας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες αλλά κυρίως στα Λύκεια, επειδή εκεί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο, αρκετοί Ορθόδοξοι μαθητές, προκειμένου να «γλιτώ­σουν» από το βάρος ενός μαθήματος, να ζητούν και να επιτυγχάνουν την απαλλαγή τους από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Εξ’ αρχής διευκρινίζουμε ότι όσα αναφέρονται παρακάτω στο ζη­τημα της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών λέγονται αποκλειστικά για Ορθοδόξους μαθητές. Επ’ ουδενί λόγω ε­­χου­με σκοπό να θίξουμε το συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμα της απαλλαγής από το μάθημα αυτό, αποκλειστικά και μόνο για λο­γους θρησκευτικής συνείδησης εκ μέρους άθεων, ετερόδοξων ή ετερό­θρη­σκων μαθητών.

Γιά Ορθόδοξους μαθητές όμως, όπως γνωρίζετε καλά, δεν υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών (βλ. τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 3356/1995, 2176/1998, την πρόσφατη αμετάκλητη απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και τη σχετική νομοθεσία Ν. 1566/1985).

Παρά ταύ­τα αρκετοί Ορθόδοξοι μαθητές, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους παρέχει η τελευταία με αρ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 εγκύ­κλιός σας σχετικά με το θέμα αυτό, επικαλούνται λόγους θρη­σκευ­τικής συνείδησης και κατορθώνουν έτσι να απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών που έχει οριστεί από το ίδιο το Συν­ταγ­μα (άρθρο 16, παρ. 2) της Πατρίδας μας ακριβώς για να τους καλλιεργήσει και να τους αναπτύξει αυτή τη θρησκευτική συνείδηση που εννοείται ότι έχουν ως Ορθόδοξοι μαθητές.

Επομένως οι δη­λω­σεις αυτές εκ μέρους Ορθόδοξων μαθητών –σ’ αυτό καταλήγει η απλή λογική σκέψη– είναι ψευδείς.

Τη θέση αυτή υιοθετεί και η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (115/2012, σ.25), στην οποία αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω.

Ενώπιον αυτής της καταστάσεως επιτρέψτε μας να αναρωτηθού­με, πως εσείς, ως Ορθόδοξος Υπουργός, με το βάρος της ευ­θυ­νης που σας επιφορτίζει η θέση που κατέχετε, μπορείτε να συμ­βι­­βα­ζε­τε στη συνείδησή σας το να ευνοούνται αυτοί οι μαθητές (αφού έχουν να διαβάζουν ένα μάθημα λιγότερο και επί πλέον μπο­ρούν να αξιοποιούν τις ώρες εκείνες που οι συμμαθητές τους ε­χουν Θρησκευτικά για την καλύτερη προετοιμασία τους για τις Πα­νελ­λαδικές Εξετάσεις) έναντι όλων εκείνων των μαθητών που δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους με το φθηνό αυτόν ανήθικο και προδοτικό για την Πίστη τους  τρόπο να ζητήσουν την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών;

Κυριολεκτικά δικαία οργή προκαλείται στους μαθητές αυτούς και στους γονείς τους από την απροκάλυπτα αντιχριστιανική  τακτι­κη του Υπουργείου σας με τη δημιουργία ενός προβλήματος εκ του μηδενός, χωρίς να προηγηθεί καμιά μαθητική ή γονεική απαίτηση αλλά και χωρίς  κανένα εκ μέρους σας σεβασμό προς την Ορθόδοξη Πίστη και προς το Σύνταγμα της Πατρίδος μας, το οποίο ορκισθήκατε να φυλάσσετε.

Επίσης τους εξοργίζει το γεγονός ότι το Υπουργείο σας, προκει­μένου να δικαιώσει  τους παραβάτες Διευθυντές των Σχολείων, κω­φεύει προκλητικά, όπως έγινε πρόσφατα με την καταγγελία απαρά­δεκτων πρακτικών σε Ιδιωτικό Σχολείο, όπου οι Ορθόδοξοι μα­θη­τες ωθούνται κυριολεκτικά στην απαλλαγή από το μάθημα των Θρη­σκευ­τικών, το οποίο λίγο πολύ παρουσιάζεται ως προαιρετικό, και «αμείβονται» στην αντίστοιχη ώρα, όταν προβούν στις δηλώσεις απαλλαγής (στη Γ΄ Λυκείου το ποσοστό των απαλλαγέντων αγγίζει το 70%), με στήριξη σε μαθήματα κατεύθυνσης. (βλ. www.agnikolaos.gr/Κράτος εν κράτει …..)

Χωρίς να απαντήσουν επί της ουσίας της καταγγελίας, οι υπη­ρεσίες του Υπουργείου σας έδωσαν αντιφατικές απαντήσεις, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα: Επανέλαβαν την αρχική πρότα­ση της εγκυκλίου σας για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του μα­θη­ματος των Θρησκευτικών και στη συνέχεια, ως προς το θέμα των απαλλαγών, υπέδειξαν την πιστή τήρηση της εγκυκλίου (βλ. www.agnikolaos.gr/Απάντηση Δ/βάθμιας…) η οποία, όπως ακριβώς φάνηκε παραπάνω, υποθάλπει αυτές τις καταστάσεις!

Γι’ αυτό, αξιότιμε κ. Υπουργέ, ζητούμε την άμεση ανάκληση της παραπάνω εγκυκλίου σας και την αντικατάστασή της με νεώ­τε­ρη, η οποία, ανταποκρινομένη στο Σύνταγμα, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην αμετάκλητη απόφαση του Διοι­κητικού Εφετείου Χανίων και στη σχετική νομοθεσία, θα αποκλείει την απαλλαγή Ορθόδοξων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών και με τον τρόπο αυτό θα θέσει τέλος σ’ αυτήν την τόσο αντισυνταγματική, την τόσο σκανδαλώδη και τόσο άδικα ευνοική με­τα­χείριση μιάς μερίδος Ορθόδοξων μαθητών έναντί της μεγάλης πλει­ο­ψηφίας των υπολοίπων.

Mετά τιμής

Έπονται οι υπογραφές των Ελλήνων πολιτών που συμφωνούν με το ανωτέρω κείμενο.

Περιοδικό «Ενοριακή Ευλογία» Αρ. Τεύχους 136 Δεκέμβριος 2013