Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν με 360 ευρώ

Loading...


ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Με βασική προϋπόθεση την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας, θα μπορούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες να λάβουν το κοινωνικής αλληλεγγύης των .

Η συνέχεια εδώ