Εκκαθαριστές των αποδοχών των Μουφτήδων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης

Loading...


Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Ροδόπης το δικαίωμα υπογραφής:

α) Ως εκκαθαριστών των αποδοχών των Μουφτήδων της Θράκης.
β) Των μισθοδοτικών τους καταστάσεων, και
γ) Οποιωνδήποτε σχετικών με τις ανωτέρω περιπτώσεις εγγράφων.

2. Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν, επίσης, την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών των προαναφερθέντων Μουφτήδων αρμοδίως.Ετικέτες