Για πρώτη φορά το 2012 ήταν περισσότεροι οι πολιτικοί από τους θρησκευτικούς γάμους

Loading...


Πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, το 2012 έγινε η μεγάλη ανατροπή λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το 1982 η αναγνώριση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα ήταν από τις πρώτες αποφάσεις της πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου που θεσμοθέτησε τον προαιρετικό πολιτικό γάμο. Είκοσι δύο χρόνια μετά, οι πολιτικοί γάμοι είναι περισσότεροι από τους θρησκευτικούς. Ο πολιτικός γάμος για πολλά χρόνια ήταν ελάχιστα δημοφιλής στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία πολύ σύντομα έπαψε να ασχολείται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

altΕτικέτες