Τα ΦΕΚ για τις εκλογές των τεσσάρων νέων Μητροπολιτών

Loading...


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν οι εκλογές των νέων Μητροπολιτών που προέκυψαν από τις ψηφοφορίες στην πρόσφατη έκτακτη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος,  ενώ σήμερα αναμένεται να γίνουν οι σχετικές διαβεβαιώσεις ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά: 

 

Εκλογή Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων
ΦΕΚ – 395 ΥΟΔΔ/11-7-2014 :

Με το από 8-7-2014 Π.Δ. που εκδόθηκε μετά από πρό­ταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ. ζ, 6,11,17 επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστα­τικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων ο Πανοσιολογιώτα-τος Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Παπαγιάννης (κατά κό-σμον Βασίλειος Παπαγιάννης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Α.Β 893652/25-1-2007/Α.Τ. Αρναίας Χαλκιδικής), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς Κα­νόνες και παραγγέλλουμε στις Αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρη­σκευμάτων: 7220/10-7-2014).

Εκλογή Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος
ΦΕΚ – 395 ΥΟΔΔ/11-7-2014 :

Με το από 8-7-2014 ΠΔ που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ. ζ, 6,11,17, επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης Θεό-κτιστος (κατά κόσμον Θεόδωρος – Θεόκτιστος Κλουκίνας του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΛΖ 736638/22-12-2009/Τ.Α. Σπάρτης), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς Κανόνες και παραγγέλλουμε στις Αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρη­σκευμάτων: 7221/10-07-2014)

Εκλογή Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος
ΦΕΚ 395 ΥΟΔΔ/11-7-2014 :

Με το από 8-7-2014 Π.Δ. , που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ.ζ,6,11,17 επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Χαρίτωνας Τούμπας (κατά κόσμον Χρίστος Τούμπας του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. Α.Ι 838575/ 7-6-2011/Α.Τ. Ελασσώνος), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς Κανόνες και παραγγέλλουμε στις Αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 7219/10-7-2014).

Εκλογή Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
ΦΕΚ – 395 ΥΟΔΔ/11-7-2014 :

Με το από 8-7-2014 Π.Δ. που εκδόθηκε μετά από πρό­ταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ. ζ, 6,11,17 επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Κατασταατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης (κατά κόσμον Νικόλαος – Τιμόθεος Άνθης του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Π 910464/28-11-1992/Υπ/νση Ασφ. Κέρκυρας), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς Κανόνες και παραγγέλλουμε στις Αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 7222/10-07-2014).Ετικέτες