Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μητροπόλεις μονάχα με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη

Loading...


Διευκρινίσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μητροπόλεις παραθέτει η ΔΙΣ σε σχετική εγκυκλιό της. Ακολουθεί η εγκύκλιος: Ετικέτες