H απαράδεκτη υπόδειξη του Μητροπολίτη Μόρφου για το Κοράνι

Loading...


«Νομίζουσι τας βλασφημίας ευφημίας είναι» Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σε συνέντευξή του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου (εφ. Αλήθεια 9/8/2009), που τιτλοφορείται «Πριν και μετά τη μεγάλη έκρηξη…» (Τίτλος που απλά αντιπροσωπεύει μια συμπτωματική εισαγωγική αναφορά της συνέντευξης) και δυστυχώς δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου αναφέρονται τα εξής:

Δημοσιογράφος – «Είχαμε συμφωνήσει ότι αυτή η συνέντευξη θα κινείτο πέριξ των αντιδράσεων για την εισαγωγή της διδασκαλίας του κορανίου στα σχολεία των κατεχομένων. Ανέφερα στον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ότι η Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ εκπαιδευτικών ‘’Ενωμένη Κύπρος’’ διαμαρτύρεται έντονα γι’ αυτή την εξέλιξη, διότι θεωρεί ότι προτάσσεται το θρησκευτικό ζήτημα και τονίζονται αυτά που χωρίζουν τις δύο κοινότητες της Κύπρου, παρά αυτά που τις ενώνουν».

Μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ανέφερε και τα εξής «…Η θρησκεία είναι μια πηγή γνώσης. Το ξεχνούν αυτό. Είναι μια πηγή γνώ-σης! (έτσι αναγράφηκε στην ιστοσελίδα). Δηλαδή ένας τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο, τον Θεό και τον εαυτό σου».
Πως μπορεί να τονίζεται η γνώ-ση αυτή του Θεού από οποιαδήποτε θρησκεία; Είναι ποτέ δυνατό να γνωρίσεις τον Θεό μέσα από ζοφώδεις πλάνες;
«Οι Τ/κ δάσκαλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι δικαίωμα των νέων Τ/κ να διαβάσουν το κοράνι» συνέχισε ο Μητροπολίτης Μόρφου.

Η δημοσιογράφος – «Ναι, αλλά αυτό θα βοηθήσει τον τόπο;»

Μητροπολίτης Μόρφου – «Αυτό που λέτε είναι φασιστική αντίληψη. Τι σημαίνει θα βοηθήσει τον τόπο…Γιατί να μην βοηθήσει;»

Τι βοήθεια μπορεί να υπάρξει από ένα ανίερο βιβλίο που διδάσκει την βία. Αν περιέλθει κανείς την κορανική πλάνη θα διαπιστώσει ότι το ανίερο τούτο βιβλίο γέμει από πλήθος υποδείξεων για βιαιότητες. Όσον αφορά την αναφορά «Αυτό που λέτε είναι φασιστική αντίληψη», θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι και προσεκτικά να μη διαβάσει κανείς το ανίερο κοράνι, θα αντιληφθεί ότι πλήθος φασιστικών υποδείξεων-διατάξεων υπάρχουν, που καταστρατηγούν τη θεόσδοτη ελευθερία του ανθρώπου.

Αλήθεια, πως μπορεί η μελέτη ενός βιβλίου που ‘’κουβαλά’’ μέχρι τις μέρες την αρεανική μάνητα, μαζί με πλήθος άλλων δαιμονιωδών πλανών να βοηθήσει; Η θεομάχος κορανική διδασκαλία δεν είναι «της του Αρείου μανίας διάδοχος», όσον αφορά τη διδασκαλία της μη παραδοχής της Θεότητας του Χριστού; Θα μπορούσαν ποτέ Πατέρες της Εκκλησίας μας, τον καιρό της αρειανικής πλάνης να αναφέρουν τέτοια πράγματα για τη μελέτη της Θαλίας, του συγγράμματος του αιρεσιάρχου Αρείου; Πόσο μάλλον τώρα που η αναφορά γίνεται στο κοράνι, που είναι πολύ χειρότερο της Θαλίας. Ακολούθησε η παρατήρηση-υπόδειξη του Μητροπολίτη Μόρφου «Τι ωραία θα ήταν και οι Ε/κ να ήξεραν και το Κοράνι. Τι λέει ο Μωάμεθ για τον Ιησού Χριστό, για την Παναγία. Πολύ σπουδαία πράγματα αυτά αλλά δεν τα ξέρουν…».

Τι πασκίζουν να εφεύρουν στους Χριστομάχους, ωραιότητα λόγων για τον Χριστό; «Ει μεν ουν, δια λέξεις τινάς της Θείας Γραφής εν Θαλία γράψαι, νομίζουσι και τας βλασφημίας ευφημίας είναι» αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄). Αλλού πάλι ο Μέγας Πατριάρχης της Αλεξανδρείας Άγιος Αθανάσιος λέγει «Ει δε αγνοούντες ούτω χειμάζονται και τοιαύτα βαττολογούσι, μαθέτωσαν από των Γραφων, ότι και ο τας αιρέσεις επινοήσας διάβολος δια την ιδίαν της κακίας δυσωδίαν κιχράται τας λέξεις των Γραφών, ίνα αυτάς έχων επικάλυμμα, τον ίδιον ιόν επισπείρας, απατήση τους ακεραίους».

Τι λιγότερο διδάσκει το κοράνι, απ’ ότι η αρειανική αίρεση για τον Χριστό; Το χριστομάχο της μη παραδοχής της Θεότητας του Χριστού, σαφώς το διδάσκει και το κοράνι, μάλιστα δε περιέχει και πολύ περισσότερες πλάνες. Για την άρνηση της Θεότητας του Χριστού, χριστομάχος κλήθηκε η αρειανική αίρεση. Για το ίδιο ακριβώς λόγο και το Ισλάμ, χριστομάχο καλούμε. «Η αίρεσις ελογίσθη η Αρείου πλάνη έχουσα τι πλέον των άλλων αιρέσεων, ότι και χριστομάχος εκλήθη και πρόδρομος ελογίσθη του Αντχρίστου» λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄). «Δια τούτο γαρ και η Οικουμενική Σύνοδος ταύτα λέγοντα τον Άρειον εξέβαλε της Εκκλησίας και αναθεμάτισεν ου φέρουσα την ασέβειαν», λέγει αλλού ο Άγιος Αθανάσιος.

Δεν είναι χειρότερο το Ισλάμ από τη δαιμονιώδη αρειανική αίρεση; Ο Μωάμεθ, ο συγγραφέας του κορανίου, ο συγγράψας τούτο «τη συνεργεία του πονηρού», όντως ήταν Θεομάχος, Χριστομάχος και Πνευματομάχος. Η μη παραδοχή της Θεότητας του Χριστού, δεν αποτελεί συνέχεια της Αρειανικής αισχύνης; Δεν είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου ο Μωάμεθ, που διέδωσε την δαιμονιώδη αυτή πλάνη σε εκατομύρια συνανθρώπους μας; «Ελέγχεται δε πανταχόθεν ο Άρειος άθεος, αρνούμενος τον Υιόν, και τοις ποιήμασιν αυτόν συναριθμών» λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄). Ελέγχεται και ο Χριστομάχος Μωάμεθ για την αρειανική συνέχεια.

Δεν είναι σωστό λοιπόν να παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μόρφου, συνέντευξη όπου αναφέρονται τέτοιες απαράδεκτες δηλώσεις. Είναι πιστεύω επιβεβλημένη όχι μόνο η απόσυρση της από την Ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μόρφου, αλλά και η απαραίτητη ανασκευή της (όχι δικαιολόγηση της). Ετικέτες