Βεροίας Παντελεήμων: Τιμούμε σήμερα διπλά την Παναγία για την απαλλαγή από την αμαρτία και από την δουλεία

Loading...


Με την ευκαιρία της εορτής του Ευαγγελισμού και της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων εξέδωσε την ακόλουθη ποιμαντορική εγκύκλιο:
«Αγγελικών δυνάμεων στρατηγός απεστάλη εκ Θεού Παντοκράτορος προς αγνήν και Παρθένον ευαγγελίσασθαι ξένον και απόρρητον θαύμα».
Θεατές μιάς ασυνηθίστου συναντήσεως μας καθιστά με την υμνολογία της σήμερα, εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Αγία μας Εκκλησία. Ο Θεός στέλνει στην γη τον στρατηγό των αγγελικών του δυνάμεων, τον αρχάγγελο Γαβριήλ, για να μεταφέρει παράξενο και απόρρητο μήνυμα στην αγνή και παρθένο Κόρη της Ναζαρέτ.

Δεν είναι όμως μόνο το μήνυμα παράξενο και απόρρητο. Είναι όλη η σκηνή παράξενη και ακατάληπτη για τον ανθρώπινο νού. Στρατηγός των αγγελικών δυνάμεων ο Γαβριήλ και όμως αποστέλλεται από τον Θεό στη γη, σε μία ταπεινή Κόρη. Στρατηγός των αγγελικών δυνάμεων, κι όμως δεν αποστέλλεται για άλλο λόγο, αλλά για να αποκαλύψει το «κεκρυμμένο τοις ανθρώποις» μυστήριο της σωτηρίας τους.
Αποκαλύπτουν οι στρατηγοί τα μυστικά τους; Όχι, αλλά η πραγμάτωση αυτού του μυστικού απαιτεί τη συγκατάθεση και τη συνεργασία της ταπεινής Κόρης. Γι᾽ αυτό και ανατρέπεται η τάξη των πραγμάτων. Γιά να γίνει σαφές ότι «όπου γαρ  βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις». Καί στην περίπτωση αυτή βούλεται ο Θεός. Το επιθυμεί σφοδρά να πραγματοποιήσει το σχέδιο της θείας οικονομίας του. Tο επιθυμεί σε τέτοιο βαθμό να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, ώστε αποφασίζει να θυσιάσει τον Υιό του. Πως είναι δυνατόν να τον εμποδίσει στην εκπλήρωση του σχεδίου του η απλότητα της ταπεινής Κόρης της Ναζαρέτ; Το αντίθετο μάλιστα, γιατί ο Θεός επιβλέπει «επί τους ταπεινούς και τρέμοντας τους λόγους» του. Καί αυτό ακριβώς κάνει η Παρθένος Μαριάμ προς την οποία στέλνει τον Αρχάγγελό του. Γιά τον Θεό δεν έχει σημασία η κοινωνική θέση, δεν έχει σημασία η ανθρώπινη ισχύς, γιατί Αυτός υψώνει τους ταπεινούς και απορρίπτει τους υπερηφάνους. Γιατί οι ταπεινοί είναι οι εκλεκτοί του, γιατί «ταπεινοίς δίδωσι χάριν». Καί αυτή ακριβώς τη χάρη έχει ήδη λάβει η Κεχαριτωμένη Κόρη προς την οποία αποστέλλεται ο στρατηγός των αγγελικών δυνάμεων για να της αποκαλύψει το μυστήριο, για να της κοινοποιήσει το απόρρητο σχέδιο της σωτηρίας.

Καί δικαιολογημένα διερωτάται κανείς: μπορεί η Παρθένος να το κατανοήσει; Η ερώτηση όμως δεν ευσταθεί στην περίπτωση αυτή. Γιατί και εδώ δεν ισχύουν τα ανθρώπινα μέτρα αλλά τα μέτρα του Θεού, ο οποίος «εξελέξατο τα μωρά του κόσμου ίνα τους σοφούς καταισχύνη», και ο οποίος σοφίζει με τον θείο του φωτισμό τους εκλεκτούς του για να κατανοήσουν το θέλημά του.

«Αγγελικών δυνάμεων στρατηγός απεστάλη εκ Θεού Παντοκράτορος προς αγνήν και Παρθένον ευαγγελίσασθαι ξένον και απόρρητον θαύμα».
Αυτό το «ξένον και απόρρητον θαύμα» που ευαγγελίσθηκε πριν από είκοσι αιώνες ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία Παρθένο πανηγυρίζουμε και εμείς σήμερα. Πανηγυρίζουμε, ζώντας το θαύμα που ανήγγειλε ο ουράνιος απεσταλμένος στην Κόρη της Ναζαρέτ. Ζώντας το θαύμα της αγάπης του Θεού που έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Ζώντας το θαύμα της υπακοής της Παναγίας που δέχθηκε να γίνει Μητέρα του Θεού και να δανείσει την ανθρώπινη σάρκα στον άσαρκο Λόγο.

Μαζί με το θαύμα αυτό όμως εμείς οι Έλληνες ζούμε και ένα άλλο «ξένον και απόρρητον θαύμα». Γιατί θαύμα  παράξενο και ανεξήγητο είναι πως η ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ, προς την οποία απεστάλη ο στρατηγός των αγγελικών δυνάμεων κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, έγινε για το Γένος μας υπέρμαχος Στρατηγός. Η ημέρα της εορτής της έγινε η απαρχή της ελευθερίας μας, και Εκείνη, αυτή που μας την χάρισε με τη μεσιτεία και τη βοήθειά της.

Τιμώντας την Παναγία μας σήμερα διπλά, για την ελευθερία από τον ζυγό της αμαρτίας και την απαλλαγή από τον ζυγό της δουλείας που μας χάρισε, ας την ευχαριστήσουμε για την ανεκτίμητη διπλή δωρεά της και ας την παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, να υπερμαχεί πάντοτε προς χάριν του ευσεβούς Έθνους μας και να μας προστατεύει από κάθε κακό και από κάθε αδικία. Καί ας την ικετεύσουμε να καθοδηγεί τη ζωή μας στον δρόμο των εντολών του Υιού της που και Εκείνη βάδισε.Ετικέτες