Ο παγκόσμιος χάρτης της αθεΐας

Loading...


Χάρτης, που δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με την πίστη

Χάρτη, που δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με την πίστη κατάρτισε, κατόπιν έρευνας, η Gallup International. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων άθεων είναι η Κίνα, ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό των άθεων στη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στις 40 χώρες που διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. .