Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους: Εγκύκλιος προς τους Οσιωτάτους Γέροντας των πέριξ Ιερών Κελλίων

Loading...


Εγκύκλιο εξέδωσε η Ιερά Επιστασίας του Αγίου Όρους προς τους Κελλιώτες των Καρυών προκείμενου να συμπανηγυρίσουν, την μεν Κυριακή 9/22 Ιουνίου την μνήμην απάντων των εν Αγιωνύμω Όρει ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, την δε Τρίτη 11/24 Ιουνίου την ανάμνησιν του θαύματος της παραδόσεως του Αρχαγγελικού προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον Ύμνου «Άξιον Εστίν».Ετικέτες