Ακούσματα από το Παγγαίο Όρος (ηχητικό)

Loading...


Η Ψαλτική Τέχνη στην Καβάλα γνώρισε μέρες δόξης με την παρουσία εκλεκτών ψαλτών. Σε αυτό συνέβαλαν και οι πολιτισμικές επαφές με το κέντρο του Ελληνισμού την Κωνσταντινούπολη.

Ο Ματθαίος Τσαμκιράνης  υπήρξε φορέας της λαμπρής αυτής παραδόσεως και με το τρόπο του και αυτός επότισε το δέντρο της ψαλτικής παραδόσεως του Παγγαίου Όρους.

«Ταις εξ έργων καυχήσεσι»

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΕΔΩΕτικέτες