Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον – Απολυτίκιο της Ύψωσης του Τιμίου Σταύρου

Loading...Το απολυτίκιο της ημέρας είναι από τα πλέον το γνωστά στην Εκκλησία μας και ψάλλεται όχι μόνο την ημέρα της εορτής αλλά και σε άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις όπως τον Αγιασμό.

Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.

Διαβάστε εδώ:  Ύψωση του Τιμίου Σταυρού- Το ευαγγέλιο του Σταύρου

 

 tilegrafima.gr