Σιμωνοπετρίτες πατέρες ψάλλουν το «Θεοτόκε Παρθένε»

Loading...


Ένας υπέροχος μελωδικός ύμνος για την Κύρια Θεοτόκο μας από του πατέρες της της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.tilegrafima.gr