ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Loading...


Γιορτάζουμε σήμερα 16 Μαΐου, ημέρα μνήμης του Οσίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου, ας πούμε λίγα λόγια:

Τα πλούτη των γονέων του δε στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον Ιερό πόθο του Οσίου Θεοδώρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητού της ερήμου Παχωμίου. Αν και νεαρός στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόληψη. Εκείνο, όμως, που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στον Όσιο Θεόδωρο, ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν μεγάλος μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιοτέρων συγγραμμάτων σοφών Πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Οσίου Θεοδώρου, ότι ήταν «δυνατός εν ταις γραφαίς»» (Πράξεις των Αποστόλων,ιη’ 24), δηλαδή, δυνατός στη γνώση και την

ερμηνεία των Γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους μοναχούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει – διδάσκει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα, όμως, του Οσίου Θεοδώρου, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα, μετά από χρόνια, ομόφωνα τον εξέλεξαν Ηγούμενο της Μονής, και πάντα τους υπενθύμιζε το Θεόπνευστο Λόγο της Αγίας Γραφής, «ταις εντολάς αυτού μελέτα δια παντός. Και η επιθυμία της σοφίας σου δοθήσεταί σοι» (Σοφία Σειράχ, στ’ 37). Δηλαδή, τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς, θα σου δοθεί.
Ο Όσιος Θεόδωρος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 367 μ.Χ.

Εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Απολυτίκιο:
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Δῶρον πέφηνας, ἁγιωσύνης, τὸν πανάγιον, δοξάσας Λόγον, ἠγιασμένε θεόφρον Θεόδωρε, ὅθεν βλυστάνεις ἐκ θείας χρηστότητας, ἁγιασμὸν ἀληθῆ τοὶς βοώσι σοι. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος

Το Απολυτίκιο ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός

{youtube}D7VEisaaHwY{/youtube}