Τι έλεγε για την πατρίδα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Loading...


Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος

»Ιερό πράγμα να τιμά κανείς τη του. Ό καθένας έχει τη δική του μητέρα. Κοινή όμως μητέρα όλων ή …»