Ο ρόλος της Εκκλησίας

Loading...


Του Ιερομονάχου Σάββα, Αγιορείτου
1.      «Στόν Άδη δέν υπάρχει μετάνοια»
Αυτό ακριβώς είναι μία βασική διδασκαλία τής Ορθοδοξίας: «Εν τώ Άδη ουκ έστι μετάνοια» – αυτό είναι πολύ βασικό (στοιχείο) τής Ορθοδοξίας. Άν δέν ανοίξουν από εδώ τά πνευματικά σου μάτια, στήν άλλη ζωή αυτό είναι αδύνατον.

Δέν είναι τυχαίο τό νά ανοίξουν τά μάτια σου. Πρέπει νά τό κάνεις εσύ, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, βέβαια. Μέ τήν Χάρη τού Θεού τό κάνεις, δέν τό κάνεις μόνος σου! Αλλά πρέπει νά θελήσεις νά τό κάνεις σ’ αυτήν τήν ζωή.

2.      Η Εκκλησία είναι γι’ αυτήν τήν ζωή κυρίως.
Η Εκκλησία είναι γι’ αυτήν τήν ζωή. Υπάρχει αυτή η πλάνη, δυστυχώς καί στούς ορθόδοξους, ότι η Εκκλησία μάς ετοιμάζει γιά τήν άλλη ζωή.

Λάθος. Δέν μάς ετοιμάζει γιά τήν άλλη ζωή. Μάς φτιάχνει σ’ αυτήν τήν ζωή, γι’ αυτήν τήν ζωή, γιά νά ανοίξουν τά μάτια μας εδώ καί νά μπούμε στήν Βασιλεία τού Θεού εδώ καί τώρα! Στόν Παράδεισο εδώ καί τώρα! Κι άν δέν τόν βρείς τόν Παράδεισο εδώ καί τώρα, ούτε στήν άλλη ζωή θά τόν βρείς, γιατί στήν άλλη ζωή δέν θά μπορέσεις νά μετανοήσεις. Δέν υπάρχει μετάνοια στήν άλλη ζωή: «εν τώ Άδη ουκ έστι μετάνοια».

3.      Η Εκκλησία δέν είναι γιά «νά μάς πάνε καλά τά πράγματα».
Υπάρχουν καί κάποιοι άλλοι πού νομίζουν ότι η Εκκλησία υπάρχει γιά νά μάς πηγαίνουν καλά τά πράγματα σ’ αυτήν τήν ζωή. Κι αυτό λάθος. Ούτε γι’ αυτό είναι η Εκκλησία. Θεωρώντας έτσι τήν Ορθόδοξη Εκκλησία, τήν βλέπουμε σάν μία δεισιδαιμονία, σάν μία θρησκεία, όπως όλες τίς άλλες. Η Ορθοδοξία δέν είναι θρησκεία. Είναι η αποκάλυψη τού Θεού στόν άνθρωπο, μέ σκοπό νά θεραπεύσει τόν όλο άνθρωπο, νά θεραπεύσει τόν νού τού ανθρώπου, τήν ψυχή καί τό σώμα του.Ετικέτες