Κοινό φάρμακο

Loading...


Η είναι βοηθός στη ζωή μας, συνομιλία με τον , λησμοσύνη των γήινων πραγμάτων, άνοδος στον ουρανό.

Είναι κοινό φάρμακο των παθών, κατάλληλο στο να προφυλάγει απ’ αυτά. Είναι χορηγός της ζωής, υποθήκη υγείας, ελπιδοφόρο άνθος.

Μεγάλο όπλο η προσευχή, μεγάλη ασφάλεια, μεγάλος θησαυρός, μεγάλο λιμάνι, ασφαλής περιοχή.