Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Τί πρέπει νά λέμε στό Θεό

Loading...


ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ

Λέγεις ότι ολιγοπιστείς. Να ζητάς στην σου με πόνο και με επιμονή να αυξήσει ο Θεός την πίστη σου σ’ Αυτόν! Να λέγεις με πόθο:

 «Κύριε, βοήθει μοι τη απιστία» (Μαρκ. 9, 24) και «Πρόσθες μοι, Κύριε, πίστιν» (πρβλ. Λουκ. 17, 5)