Αποκάλυψη του Αγίου Αντωνίου περί της μοναχικής χάριτος

Loading...


Ο έλεγε. Παρακάλεσα τον Θεό ζητώντας να μου δείξει με ποία βοήθεια είναι προικισμένος ο για την καλογερική χάρι. και μου έδειξε μεγάλη πύρινη λαμπάδα και πλήθος οπλισμένων , οι οποίοι κυκλώνουν τον Μοναχό ο οποίος προθυμοποιείται να σωθεί. Και ακούστηκε φωνή από το Άγιο Πνεύμα η οποία έλεγε προς τους Αγγέλους : Εις όλη τη ζωή του να μην απομακρυνθείτε απ΄ αυτού.

Όταν είδα τόση μεγάλη βοήθεια, στέναξα και είπα στον εαυτό μου. Αλλοίμονο ! εις σε, Αντώνιε. κάθε βοήθεια σου έστειλε ο Θεός για να σε φυλάξει και συ αμελείς !

Πάλι έκαμα προσευχή και είπα : Κύριε, πώς εξαπατά ο διάβολος και πλανά τον Μοναχό, αφού αυτός είναι περικυκλωμένος με τόση βοήθεια ; Και άκουσα πάλι εκείνη την φωνή να μου λέγει : Να ξέρεις ότι ο διάβολος δεν έχει την δύναμη να νικήσει τον Μοναχό επειδή δια της ενσαρκώσεώς μου έθραυσα τη δύναμή του, αλλά ο καθένας νικάται από τη δική του αμέλεια και αφροντισιά.

Και εγώ είπα. Κύριε, άραγε όλοι οι Μοναχοί έχουν τέτοια βοήθεια ;

Και μου έδειξε ο Κύριος μέγα πλήθος Μοναχών και κάθε ένας εξ αυτών είχε την ίδια βοήθεια την οποία είδα πρωτύτερα, δηλαδή μια μεγάλη λαμπάδα πύρινη και γύρω του μια στρατιά Αγγέλων.

Διαβάστε εδώ:  Τα λαμπρά θαύματα του Αγίου Αντωνίου

Όταν είδα αυτά είπα : Μακάριο και ευτυχές είναι το γένος των χριστιανών και εξαιρέτως μακάριοι είναι οι Μοναχοί οι οποίοι έχουν για βοήθειά τους τέτοιο αφέντη καλό, φιλάνθρωπο και ελεήμονα.

*ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 158 κ.ε.