Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: O μοναχός είναι ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου

Loading...


Ο κόσμος νομίζει ότι οι μοναχοί είναι ανωφελές γένος. Αλλ`αδίκως σκέπτονται ούτω.

Δεν γνωρίζουν ότι ο μοναχός είναι ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου. Δεν βλέπουν τας προσευχάς αυτού και δεν γνωρίζουν απόσον ελεημόνως δέχεται αυτάς ο Κύριος.

Οι μοναχοί διεξάγουν ισχυρόν πόλεμον κατά των παθών και δια τον αγώνα αυτόν θα είναι μεγάλοι , παρά τω Θεώ. .