Το αναμμένο κερί…

Loading...


Ο άνθρωπος με την σάρκα του ομοιάζει με αναμ­μένο κερί.

Το κερί είναι προορισμένο να λιώσει και ο άνθρωπος να πεθάνει.

Η ψυχή του όμως είναι αθά­νατη, γι’ αυτό και η μέριμνά μας πρέπει να στρέφεται περισσότερο για την ψυχή παρά για το σώμα: «Τι γάρ ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού» (Ματθ. ιστ’, 26).

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ Ετικέτες