Οι δυνάμεις του νου και οι αρετές της ψυχής

Loading...


Τέσσερις είναι οι γενικές δυνάμεις του νού: η σύνεση, η οξύνοια, η αντίληψη και η επιδεξιότητα. Εκείνος, λοιπόν, που με τις δυνάμεις αυτές συνέδεσε τις τέσσερις γενικές αρετές της ψυχής, που ένωσε δηλαδή

• τη σωφροσύνη της ψυχής με τη σύνεση του νού,
• τη φρόνηση με την οξύνοια,

• τη δικαιοσύνη με την αντίληψη,
• την ανδρεία με την επιδεξιότητα,

αυτός κατασκεύασε από δύο ειδών υλικά ένα άρμα πύρινο και ουρανοπόρο για τον αγώνα εναντίον των τριών γενικών αρχηγών και δυνάμεων της παρατάξεως των παθών, δηλαδή της φιλαργυρίας, της φιληδονίας και της φιλοδοξίας.

Όσιος Νικήτας Στηθάτος
 Ετικέτες