Να προσέχεις

Loading...


Να προσέχεις.

Ο διάβολος παντοίους τρόπους μεταχειρίζεται για να βλάψει τον κληρικόν, διότι από έναν μόνον άγιο κληρικόν,

χιλιάδες ημπορούν να ωφεληθούν και να σωθούν, όπως και από έναν που δεν αγωνίζεται, χιλιάδες ημπορούν να αφανισθούν.

(Γέρων Ιερώνυμος της Αίγινας)