Είπες εκείνα που έπαθες; Δε χρειάζεται να πης το πώς θα σε βοηθήσει

Loading...


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ας πιστεύουμε λοιπόν τα λόγια αυτά και ας μην προσευχώμαστε για επίδειξι, ούτε εναντίον των εχθρών μας και ας μη Του επιδεικνύουμε τον τρόπο της βοηθείας. 

Διότι αν στη περίπτωσι των ανθρώπων που συνηγορούν και ρητορεύουν στα κοσμικά δικαστήρια, λέμε απλώς την υπόθεσί μας, ενώ τον τρόπο της βοηθείας τον αφήνουμε σε εκείνους, ώστε να χειρισθούν το θέμα μας όπως θέλουν, πολύ περισσότερο πρέπει να κάνουμε αυτό στην περίπτωσι του Θεού.

Είπες σ’ Αυτόν το δίκιο σου, είπες εκείνα που έπαθες; δεν χρειάζεται να Του πης και πώς να σε βοηθήση∙ διότι Αυτός γνωρίζει πολύ καλά το συμφέρον σου.

Υπάρχουν πολλοί που λένε αμέτρητα λόγια στην προσευχή τους , όπως∙ “Κύριε, δος μου υγεία σωματική , διπλασίασε την περιουσία μου, βοήθησέ με κατά του εχθρού μου”, πράγμα που είναι γεμάτο από πολλή ανοησία.

Γι’ αυτό πρέπει αφήνοντας όλα αυτά, να Τον ικετεύουμε και να Τον παρακαλούμε μόνο σύμφωνα με τον Τελώνη που λέγει, “Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό” (Λουκ. 18,13), και Αυτός στη συνέχεια γνωρίζει πώς να μας ελεήση.

(Περί μετανοίας Δ’ , ΕΠΕ 30, 174-176. PG 49, 304-305)

Πηγή: «Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄. Η Προσευχή, Τα νεύρα της ψυχής» Έκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου