Η Πρόνοια του Αγίου Ραφαήλ τους έφερε τη λύση…

Loading...


Για αρκετό καιρό, στην Αδελφότητα, κατά τις νυκτερινές ώρες χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά οι παραδοσιακές λάμπες και φακοί καθαρού πετρελαίου ή ελαίου. Τα μέσα αυτά ήταν απαραίτητα όχι μόνο για τον φωτισμό των διαφόρων χώρων, αλλά και για να μπορούν να μελετούν οι αδελφοί τις νυχτερινές ώρες. Δεν είχε γίνει προσπάθεια να ηλεκτροδοτηθούν τα οικήματα της Αδελφότητας, καθώς μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε την επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ και η δαπάνη θα ήταν εξαιρετικά μεγάλη.

Μια μέρα, επισκέφθηκε την Αδελφότητα ο εκ Πειραιώς ευλαβέστατος Χριστιανός Χρήστος Π. Αγνοώντας παντελώς το πρόβλημα της ανυπαρξίας ηλεκτροδοτήσεως, αλλά θέλοντας να προσφέρει στην Αδελφότητα κάτι … χρήσιμο και πρακτικό, όπως σκέφτηκε, ανέφερε όλως αιφνιδίως στον Γέροντα τα εξής: «Έχω φέρει μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ηλιακή ενέργεια και σκέφτηκα να την προσφέρω εις την Χάρη του Αγίου και να την εγκαταστήσω, εάν φυσικά το επιθυμείτε».

Οι αδελφοί βεβαίως δέχτηκαν με χαρά, συνειδητοποιώντας ότι η θεία Χάρις και η Πρόνοια του Αγίου Ραφαήλ τους είχαν βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα που θεωρούσαν άλυτο με τα υπάρχοντα μέσα που διέθεταν. Η μπαταρία της ηλιακής αυτής μονάδας ήταν επαρκέστατη για τον νυχτερινό φωτισμό που χρειάζονταν για τη μελέτη και την εργασία τους οι αδελφοί και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» έβγαινε από τις καρδιές τους. Η αγάπη και η σοφία του Αγίου Ραφαήλ, με τη μεσολάβηση του ευλαβούς κ. Χρήστου Π., είχε για μια ακόμη φορά κάνει το θαύμα της.