ΠΥΞΙΔΑ

Πυξίδα μας το θέλημα του Θεού

Απρίλιος 5, 2017 στις 14:15 μμ

π.Γεώργιος Δορμπαράκης Μικρές στάσεις στην Κλίμακα του Αγ.Ιωάννου του Σιναίτου «Μετά τον Θεό ας έχουμε σε κάθε ενέργειά μας ως […]