ΛΕΒΕΝΤΙΑ

Η «λεβέντικη» Ιεραρχία και η πνευματική λεβεντιά

Νοέμβριος 6, 2019 στις 13:00 μμ

Ιεραρχία: Περί λεβεντιᾶς ὁ λόγος καί ἐπὶ τέλους δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά τήν ἀποδείξει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. […]