χορταράκι

Κύριε ελέησον!

Νοεμβρίου 5, 2016 στις 12:32 μμ

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Χορταράκι ελέησον! Πουλάκι ελέησον!