ΣΙΩΠΟΥΜΕ

Ο μεγάλος Πνευματικός πόλεμος

Οκτώβριος 5, 2016 στις 14:57 μμ

Θα ήταν ωφελιμώτερο να σιωπούσαμε μάλλον, για να μη διακόψουμε την κατανυκτική διάθεσι της ψυχής μας από την ωφελιμότατη ανάγνωση […]