σημαίνουν

Μαρία, Ελένη, Γιώργος τα πιο συχνά ελληνικά ονόματα

1
Ιούνιος 1, 2013 στις 13:22 μμ

Εντυπωσιακή έρευνα για τα πιο συχνά ονόματα που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και την προέλευσή τους, διεξήγαγε ο Χάρης Φουντάλης, […]