προσκυνήσωμεν

«Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν Χριστώ»

15
Ιούνιος 25, 2013 στις 8:52 πμ

Απλά, αθόρυβα, η λατρεία της καρδίας εκφράζεται με την κίνηση του σώματος – υπόκλιση στο μεγαλείο της του Χριστού παρουσίας. […]