ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ

Μόνο οι πονεμένοι έχουν κάτι σημαντικό να πουν

Απρίλιος 4, 2014 στις 16:50 μμ

«Ο πόνος είναι το εύκρατο κλίμα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής». (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης) «Μόνο οι πονεμένοι […]