ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

To χρονικό της πατριαρχικής επίσκεψης στη Γερμανία (φωτο)

Μάιος 18, 2014 στις 14:00 μμ

Την Πέμπτην, 15ην Μαίου 2014, δευτέραν ημέραν της παραμονής Του εν τη πρωτευούση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Πατριάρχης […]