παν

Ο Χριστός, το παν! (Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς)

Ιούνιος 1, 2016 στις 16:42 μμ

Σταθείτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κόσμοι, και όλα τα όντα! Κάτω όλαι αι καρδίαι, όλοι οι νόες, όλαι […]