οπτιμισμού

Παράθυρο οπτιμισμού

15
Ιούλιος 31, 2013 στις 9:27 πμ

Υπάρχει ένας ανάπηρος οπτιμιστής που τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ένας στρατιώτης του προηγούμενου πολέμου. Το εχθρικό βλήμα […]