ΝΕΡΟ ΕΠΑΡΣΗ

Αββάς Παλλάδιος: Η νηστεία των τροφών πρέπει να συνοδεύεται με έργα αγάπης!

Αύγουστος 5, 2016 στις 11:21 πμ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΠΑΡΑ ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΠΑΡΣΗ Καλύτερα να πίνει κανείς κρασί με σύνεση, παρά νερό με έπαρση. Και παρακαλώ, […]