Η καρτερία του παραλύτου

Η καρτερία του παραλύτου

Μάιος 22, 2016 στις 10:28 πμ

«Γνους (ο Ιησούς) ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ. θέλεις υγιής γενέσθαι;». Εκπληκτική η καρτερία του παραλύτου. Τριανταοκτώ χρόνια […]