Ευχή πριν από το δείπνο

Ευχή πριν από το δείπνο

Ιούνιος 11, 2016 στις 16:37 μμ

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν, ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν.