Ευαγγέλιο

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος

Σεπτέμβριος 20, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (15΄ 16-27): Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Ευστάθιος

Σεπτέμβριος 19, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (21΄ 12-19) Γιορτή σήμερα: Αγιος Ευστάθιος Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου 2019 – Οσιος Ευμένιος ο θαυματουργός

Σεπτέμβριος 17, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (4΄ 1-15) Γιορτή σήμερα: Οσιος Ευμένιος ο θαυματουργός Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὑπέστρεψεν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Σεπτέμβριος 16, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (3΄ 23-38, 4΄ 1): Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγία Ευφημία

Σεπτέμβριος 15, 2019 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6΄ 36-50): Αγία Ευφημία Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾿ αὐτοῦ· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Νικήτας

Σεπτέμβριος 14, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (8΄ 34- 9΄ 1): Γιορτή σήμερα: Αγιος Νικήτας Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου 2019 – Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Σεπτέμβριος 13, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30): Γιορτή σήμερα: Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος

Σεπτέμβριος 13, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (12΄ 25-36): Γιορτή σήμερα: Αγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος Ο φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Αυτόνομος

Σεπτέμβριος 12, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (11΄ 47-54): Γιορτή σήμερα: Αγιος Αυτόνομος Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Σεπτέμβριος 11, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (12΄ 19-36): Γιορτή σήμερα: Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· […]