Δος μας αγιότητα, Κύριε

Δος μας αγιότητα, Κύριε

Ιούνιος 19, 2014 στις 14:01 μμ

Άγιος είσαι και δυνατός και δημιουργός του παντός και βασιλεύς των αγγέλων Η καρδιά μου, καθώς στέκει σε προσευχή μπροστά […]