δαιμονισμός

Τί είναι ο δαιμονισμός;

5
Ιανουάριος 7, 2013 στις 12:23 μμ

Δαιμονισμός είναι η κατάληψη του άνθρωπου, της ψυχής και του σώματος του από το διάβολο εξ υπαιτιότητος του ιδίου του […]