αρχηγών

Συνάντηση των Αρχηγών των Εκκλησιών της Ιορδανίας

alt
Δεκέμβριος 9, 2013 στις 20:45 μμ

Την Πέμπτην, 22ραν Νοεμβρίου /5ην Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν εις Αμμάν της Ιορδανίας σύγκλησις του Συμβουλίου των Αρχηγών των Εκκλησιών […]