Αναβάλλω

Αναβάλλω την Εξομολόγηση…

15
Αύγουστος 30, 2013 στις 8:30 πμ

Κάποιος είπε: «Τα θαύματα του Κυρίου είναι παραβολές και οι παραβολές θαύματα»! Κάθε παραβολή ένα θαύμα, γιατί κρύβει μια υπέροχη […]

Αναβάλλω την Εξομολόγηση

15
Αύγουστος 11, 2013 στις 9:15 πμ

Κάποιος είπε: «Τα θαύματα του Κυρίου είναι παραβολές και οι παραβολές θαύματα»! Κάθε παραβολή ένα θαύμα, γιατί κρύβει μια υπέροχη […]