Συλλυπητήρια του Πατρ. Μόσχας στον Οικ. Πατριάρχη για την τρομοκρατική επίθεση στην Κων/πολη

Loading...


Ο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Προκαθήμενο του για τις εκρήξεις στην με θύματα περισσότερα από 40 άτομα.

 

Τω Παναγιωτάτω Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικώ Πατριάρχη κω κω Βαρθολομαίω

Παναγιώτατε, αγαπητέ εν Κυρίω Αδελφέ και Συλλειτουργέ,

Μετά συνοχής καρδίας επληροφορήθην την διαπραχθείσαν εν Κωνσταντινουπόλει τρομοκρατικήν επίθεσιν, την έχουσαν ως αποτέλεσμα τον θάνατον δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμόν πολλών άλλων.

Διαβάστε εδώ:  Ο Οικ. Πατριάρχης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κων/πολη και στο Κάιρο

Συλλυπούμενος την Υμετέραν Παναγιότητα και τον λαόν της Τουρκίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου προς τους οικείους και τους συγγενείς των θυμάτων της φοβεράς τραγωδίας ταύτης.

Ο Θεός να δείξη έλεος εις τους πληγέντας και να παράσχη παραμυθίαν εις τους θλιβομένους διά την απώλειαν αυτών.

Μετά της αδελφικής εν Χριστώ αγάπης, διατελώ.

ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος