Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η κοινωνία της αιωνίου ζωής είναι το βάπτισμα

Loading...


Την ακολουθία τέλεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά, Μόσχας την Παραμονή των Θεοφανείων, στις 18 Ιανουαρίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Ληξάσης της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, ο Ιεράρχης τέλεσε το Μεγάλο Αγιασμό των Υδάτων και εν συνεχείᾳ μίλησε στο ποίμνιο και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Την Παραμονή των Θεοφανείων αναμιμνησκόμεθα του Αγίου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου ημών Ιωάννου, στον οποίο ερχόταν ο κόσμος για να λάβεί το βάπτισμα μετανοίας. Ο Ιωάννης κήρυττε στους ανθρώπους, λέγοντας να ακολουθούν τα καθήκοντά τους ως πολίτες και να είναι τίμιοι άνθρωποι.
Το βάπτισμα του Ιωάννου δεν χορηγούσε την άφεση αμαρτιών. Ήταν βάπτισμα μετανοίας και αναμονής. Έλεγε ειδικότερα: «Εγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί» (Ματθ. 3. 11. Πρβλ. Μκ.1.7). Ήταν Πρόδρομος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διότι προηγήθηκε Εκείνου, ο Οποίος ήλθε να βαπτίσει τους ανθρώπους εις άφεσιν αμαρτιών και σωτηρία. Ερχόμενος στον ποταμό Ιορδάνη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν εβαπτίσθη από τον Ιωάννη για να καθαρισθεί από τις αμαρτίες, διότε δεν είχε αμαρτίες, αλλά διά της θείας του παρουσίας και καταδύσεως στον Ιορδάνη να αγιάσει τη φύση των υδάτων. Εκείνος ήταν αυτός, ο Οποίος εβάπτισε ἐν Πνεύματι ῾Αγίv καὶ πυρί.
Έκτοτε χιλιάδες, εκατομμύρια και δυσεκατομμύρια άνθρωποι εβαπτίσθησαν ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί, διότι ο Ίδιος ο Κύριος ετέλεσε αυτό το Μυστήριο της Βαπτίσεως και τελεί σε όλους εισερχόμενους στην Εκκλησία…
Ο Κύριος εθεσμοθέτησε για τη σωτηρία μας το Μυστήριο του Βαπτίσματος, αλλά και το μυστήριο αγιασμού του υδάτος, το οποίο μας εδόθη για την ανακαίνιση της πνευματικής μας ζωής και αποτελεί ετήσια ανάμνηση του ιδίου μας βαπτίσματος, και εκείνου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Το αγίασμα είναι ένα μεγάλο ιερό σέβασμα, το οποίο οι χριστιανοί φυλάσσουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, το καταναλώνουν, ραντίζουν δι΄αυτού τις οικίες τους για να αγιασθούν και να λάβουν την ευλογημένη βοηθεια από το Θεό.
Σήμερα θα τελέσουμε το Μεγάλο Αγιασμό των Υδάτων και θα το χρησιμοποιούμε εις θεραπεία σώματος και ψυχής σε όλη τη διάρκεια του ενιαυτού…
Να ανακαινισθούμε εν πνεύματι, διά της κοινωνίας των ιερών και οσίων, τα οποία μας χαρίζει ο Θεός, διά της κοινωνίας του αγιάσματος, το οποίο θα μας καθαρίζει όχι με τον τρόπο, με τον οποίο καθάριζε το ύδωρ του Ιορδάνου τους ερχομένους να βαπτισθούν από τον Ιωάννη, αλλά με τον τρόπο όπως το Ίδιο Άγιο Πνεύμα καθαρίζει κάθε ανθρώπινο ρύπος. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας καθαρίζει πάντα από κάθε αμαρτία και να μας ανακαινίζει για την αιώνια ζωή. Αμήν».

1
1
1