Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex

Loading...


Κύριε, ειμί.

Συ οίδας τούτο.
Μη υπερίδης με.Μη αποστής απ εμού
εν τη πτώση μου.
Γενού εγγύς εμού,
του μηδαμινού,
αλλά διψώντος σε.
Σκήνωσον συ αυτός εν εμοί
παν ότι ενετείλω ημιν,
εν αγάπη ασαλεύτω
εις αιώνας αιώνων.tilegrafima.gr