υπερίδης

Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex

Οκτώβριος 29, 2016 στις 12:21 μμ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ESSEX Κύριε, ασθενής ειμί. Συ οίδας τούτο. Μη υπερίδης με.